Hansens Utemiljø ASOm oss

Gartner med fagbrev - 20 år med firma i Danmark

Hansens Utemiljø AS er et lite anleggsgartnerfirma som tar oppdrag for private, firmaer og det offentlige. Jeg har arbeidet som gartner i Danmark gjennom mange år, herav 20 år med  eget anleggsgartnerfirma på Fyn. På grunn av min danske bakgrunn vil mitt gartnerarbeide her i Norge narturlig nok være preget av dansk kvalitet og gode håndtverkstradisjoner.

Spesielt kan settning av små og storgatestein samt  gjerder i kulestein nevnes som noe jeg har jobbet mye med. Vedlikehold har jeg også arbeidet en del med blant annet på 2 kirker i en 5-årig periode.

Da Hansens Utemiljø AS er et mindre firma, er det mulig å bevare nær kontakt med kunden og sammen finne den riktige og beste løsning for et bra og kreativt utemiljø som holder mange år fremover.

Erfaring med norske forhold. Jeg har bodd og arbeidet i Norge siden 2011.
Tidligere ansetteser i Norge:

Anleggsgartnerfirma i Froland                                (Gartner 2011 - 2012)
Anleggsgartnerfirma i Kristansand                        (Gartnerformann 2013)
 


Nettside fra Fredrik Hagen Media